Se til Rogaland

Toppmøtet om fagopplæring ble preget av at mange viste til hva Rogaland har fått til.

På møtet på den nye Kuben yrkesarena i Oslo i dag ble fylkesordfører Janne Johnsen lyttet til av sentrale folk innen norsk fagopplæring.

Rapporter som har vist at selve klimaet for fagopplæring gir god rekruttering til læreplassene i fylket, gir stor interesse fra resten av landet. Mange bedrifter i Rogaland tilbyr læreplasser og de unge søker til dem. Janne Johnsen fortalte at yrkesopplæringsnemnda gis maksimalt ansvar. I praksis er det langt mer enn bare et rådgivende organ, slik som opplæringsloven nå legger opp til.

Tre statsråder, Torbjørn Røe Isaksen, Jan Tore Sanner og Bent Høye, ledere fra partene i arbeidslivet og representanter fra opposisjonen i stortinget, diskuterte engasjert hvordan en stor mangel på faglærte kan unngås i framtida. Mye er bra i innen fagopplæring i Norge, men vi bør se til de gode eksemplene, og mange av dem finnes i Rogaland.

Les mer:

http://www.nettby.net/systemutvikling-kvalitet/84-fagopplaeringens-sterke-posisjon-i-rogaland-gir-gode-resultater

Søk i Fagopplæring