Profesjonalitet i høysetet i Troms

Renate Thomassen, som leder avdeling for opplæring i skole og bedrift i Troms fylkeskommune, forteller til Nettavisa for fagopplæring, www.fagopplæring.net , at de nå er mest opptatt av profesjonalitet.

- Vi innfører en ny strategiplan for videregående opplæring i Troms. Der lanserer vi et nytt styringsområde, profesjonalitet. Profesjonalitet i den daglige yrkesutøvelse er en forutsetning for at skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter skal lykkes som kompetanseinstitusjoner. I organisasjoner som er preget av profesjonalitet, arbeider aktører mot felles mål med individuelt ansvar. Kvalitetsarbeidet i Troms skal kjennetegnes av individuelt ansvar, kollektiv organisering og kontinuerlig kompetanseutvikling.

 

- Som et ledd i arbeidet med å øke kvaliteten skal vi også utrede overordnede perspektiver på fag- og yrkesopplæringen. Innen mars 2015 vil fylkesrådet derfor legge frem en ny melding om fagopplæringen. I meldingen skal det vurderes hvordan fagopplæringen kan styrkes og utvikles for å møte fremtidens utfordringer. Problemstillinger som skal tas opp, er

  • Opplæringen i skolene
  • Opplæringen i bedriftene
  • Alternative veier til fagbrev og vitnemål
  • Tilbud til de som ikke gjennomfører eller er falt ifra
  • Kompetanseutvikling, lærere og instruktører
  • Tilsyn og annen oppfølging
  • Kunnskapsgrunnlaget
  • Tilbudsstrukturen
  • Dimensjoneringen

I hvilke fag var det flest kvalifiserte som ikke fikk læreplass i 2013?

- Maritime fag, ambulansefag og IKT-servicefag.

 

Hva gledet mest i 2013?

- Vi har et kvalitetsvurderingssystem som tar utgangspunkt i et helhetlig perspektiv på opplæringen i skole og bedrift. Det har gitt oss bedre styringsinformasjon også om kvaliteten på fagopplæringen. I 2013 ble flere blir formidlet til læreplassene og flere gjennomførte med Meget godt bestått.

 

I hvilke fag har dere mest behov for å bedre rekrutteringen i åra framover?

- Næringslivet i Nord-Norge har en stor etterspørsel etter fagarbeidere for å kunne gjennomføre planlagte investeringer. Dette skyldes særlig den høye aktiviteten innen bygg- og anleggssektoren. Vi skal bygge veier, kraftlinjer, næringsbygg og boliger samtidig. Konjunkturbarometeret for Nord-Norge angir i tillegg behov for faglært arbeidskraft innen varehandel, service, reiseliv og sjømatproduksjon. Generelt gjelder også at det er et stort behov for faglært arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren.

Søk i Fagopplæring