Yrkeslærere er en mangelfaktor

Fra Marthe Outzen

har vi fått følgende innspill:

Jeg er usikker på om stipend til lærlinger er løsningen. I vårt område opplever vi trenden er at det er flere søkere på mekaniske fag, men at det er stor mangel på lærere innenfor yrkesfag. Vi er flere bedrifter i Molde-regionen som skal ha et møte med skolene for å diskutere mulige tiltak i morgen.

Utdrag fra brev fra rektor ved Romsdal Vgs:

God elevsøking på den ene sida – krisepreget rekruttering av yrkesfaglærere på den andre

Det er en positiv trend de siste årene at flere og flere flinke elever fra ungdomsskolen søker til mekaniske fag. Dette ser vi også ved utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon ved Romsdal videregående skole, der det hvert har søkt flere elever enn vi har plass til. De elevene som søker til oss har bedre karakterer enn det som har vært vanlig (gjennomsnittskarakter for årets Vg1 kull TIP er 3,7 og en av tre elever har karaktersnitt mellom 4 og 6).

På den andre siden greier vi ikke å rekruttere nye lærere når erfarne lærere går over i bedre betalte stillinger i næringslivet, eller når våre seniorer pensjonerer seg. Dette gjelder først og fremst elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

(...)

Fra skolens side blir den umiddelbare løsningen å legge ned klasser. Konkret ser vi for oss i første omgang å legge ned en klasse Vg2 kjøretøy (fra to til en) og en klasse Vg2 Industriteknologi (fra tre til to). Da flytter vi dagens lærere fra Vg2 til Vg1, noe som sikrer elevrekrutteringa ett år til. Dersom ikke dette løser seg neste år, må vi fra høsten 2015 måtte legge ned ytterligere en Vg1 TIP klasse.

Konsekvensen blir 12 færre kandidater fra Romsdal vgs til å søke læreplass i hvert av disse fagene, hvert år fra høsten 2015. «Tabloid» kan man si at konsekvensen er 100 færre fagarbeidere i Romsdalsregionen om 10 år. Færre flinke ungdommer vil søke til skolen, og på sikt vil dette også ramme bedriftene.

Søk i Fagopplæring