Rekordmange unge har fått læreplass

På landsbasis har 16 171 lærekontrakter blitt godkjent og startet mellom 1. januar og 1. november 2013. Dette tilsvarer nær 25 prosent av et årskull ungdommer i alderen 16 -19 år.

Av de snaue 24 000 primærsøkerne til læreplass har 15 300 (64 prosent) fått godkjent lærekontrakt per 1. november. Omtrent 14 400 har fått lærekontrakt tilsvarende primærønsket sitt, mens 900 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket.

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Rogaland har nær 80 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 45 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Østfold. Fagopplæringssjef Catrine Utne Pettersen i Rogaland har god grunn til å glede seg.

På landsbasis har det blitt inngått flere kontrakter per 1. november 2013 sammenlignet med til samme tid i 2011 og 2012. Økningen fra i fjor er på 350 lærekontrakter, mens det sammenlignet med 1. november 2011 har vært en økning på 900 lærekontrakter. Dette innebærer en økning på henholdsvis 2 og 6 prosent.

I tillegg hadde 655 personer inngått opplæringskontrakter. Dette er en kontrakt som tegnes mellom en person og en bedrift/opplæringskontor, der målet ikke er full yrkeskompetanse.

Dersom vi går førti år tilbake, var tallet på unge som fikk lærekontrakt kun ca. 7 prosent av størrelsen på et årskull, mens det tilsvarende tallet for lærlinger pluss lærekandidater i dag er nær 26 prosent (25,72%)

Les mer: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-per-1-november/

Søk i Fagopplæring