Utsikt for året 2014

De rapporter vi har om inntaket av lærlinger gir et variert bilde:

Roald Tønnessen er daglig leder for Kristiansand Lærlingesenter AS, som er knyttet til Byggmesterforeningen i Kristiansand.

Han skriver til oss:

Vårt inntak av lærlinger er noe lavere i forhold til fjoråret på denne tiden. I tømrerfaget har vi formidler 36 kontrakter, 3 færre enn i fjord på denne tiden. I murerfaget har vi formidler 8 kontrakter, 2 færre enn i fjor.I rørleggerfaget opplever et sviktende marked, så her har vi 7 kontrakter formidlet. Samtidig har prosjekt til fordypning har gått veldig bra med resultat at alle har vært utplassert i våre medlemsbedrifter.

Totalt sett har det vel gått bedre enn forventet. Det ser ut som bedriftene har jobb på gang etter ferien. Håper flere elever kan nyte godt av det med lærekontrakt som resultat.

Kjetil Kolbeinsvik er dagleg leiar av Opplæringskontoret i Austevoll

gir følgende rapport:

Litt mindre ledige plassar på sjøen og alt for mange dyktige elevar som ikkje får tilbod grunna manglande plass.

Høg aktivitet i akvakultur og kanskje ein liten nedgang i handtverkarfag. Kan og være naturleg svingning der.

Fra Oslo får vi rapport om at alle kvalifiserte søkere til læreplass i helsearbeiderfaget skal få tilbud om lærekontrakt. Fagopplæringssjef Bente Fredheim har grunn for å være fornøyd.

Les mer:

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article.php?articleID=278463&;categoryID=64365

Søk i Fagopplæring