Ny fagopplæringssjef i Akershus vil utnytte handlingsrommet

John Arve Eide, er fra 5. august ny assisterende fylkesdirektør i avdeling for videregående opplæring i Akershus med særlig ansvar for fagopplæring.

Til Nettavisa for fagopplæring sier Eide at den største utfordringen er å skaffe nok læreplasser i alle lærefagene. Men vi har et godt utgangspunkt i samfunnskontrakten som alle partene i arbeidslivet er med på. Den nye stortingsmeldingen (St. Meld. 20)gir oss også utfordringer med sine signaler om å utnytte handlingsrommet til å gi tilbud som er tilpasset ulike søkere. Det er jeg innstilt på at vi skal følge opp. Jobben er å bidra til å skape helhetlige utdanningsløp som engasjerer de unge, sier Eide, som har elleve år som rektor ved Jessheim videregående skole bak seg.

Selv tror han rektorerfaringen vil komme godt med i den nye stillingen.

- Jeg er vant med en kompleks hverdag, med over 250 ansatte og 1100 elever på Jessheim. For meg handler også denne jobben om mye av det samme som å være rektor: Å lede arbeidet med å tilrettelegge for god læring for elevene, understreker han.

Vil styrke fagopplæringen

Den tidligere rektoren er utdannet både tømrer og snekker, og er spesielt opptatt av å styrke fagopplæringen.

- Det å lage gode, sømløse løsninger for fagopplæringen er noe jeg kommer til å jobbe særskilt med, opplyser Eide.

Les mer:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308

Søk i Fagopplæring