Ny fagopplæringssjef i Oppland

Gard Tekrø Rolid startet 2. januar som ny fagopplæringsleder i Oppland

 

Gard Tekrø Rolid kommer fra stillingen som leder av Internasjonalt servicekontor, der han har organisert utenlandsopphold for lærlinger. Han etterfølger Asbjørn Skogum i stillingen.

Den nye fagopplæringslederen vil ha fokus på helhet, sammenheng og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Det er bred enighet om at et slikt fokus bidrar til økt gjennomføring i videregående opplæring. I tillegg har både offentlig og privat sektor stort behov for å få tilført nødvendig kompetanse.

- Jeg vil legge vekt på samfunnskontrakten for flere læreplasser. Sammen med kommunene og spesialisthelsetjenesten, vil det bli en betydelig satsing i forhold til samhandlingsreformen, sier Tekrø Rolid.

- Hva kan dette bety i praksis?

- Det betyr at vi vil forsøke å jobbe enda tettere sammen med kommunene - både for å få dem til å satse enda hardere på lærlingordningen, men også fordi vi tror at samarbeid øker kvaliteten på opplæringen.

Den nye fagopplæringslederen vil prioritere et utstrakt samarbeid med partene i arbeidslivet og regionalt arbeids- og næringsliv.

En kort CV:

1989-1990: Grunnfag i engelsk ved Hamar lærerhøgskole

1990-1993: Allmennlærerutdanning ved Hamar lærerhøgskole, inkl ett semester ved Concordia College, USA

1993-1999: Lærer ved Gjøvik skole

2000-2001: Mastergrad i kommunikasjon fra Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

2001-2002: Prosjektleder i Confex (kurs- og kompetansefirma), Oslo

2002-2012: Leder for Internasjonalt servicekontor (bl.a. organisering av utenlandsopphold for lærlinger), Oppland og Hedmark

2011-2011: Studier i personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer.

Søk i Fagopplæring