Ny fagopplæringssjef konstituert i Akershus

Aina Berntsen er konstituert som leder for en egen seksjon for fagopplæring innen avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

I Akershus har Jørn Fraurud ønsket å tre ut av sin stilling som assisterende fylkesdirektør med særlig ansvar for fagopplæring i avdeling for videregående opplæring (AVO). Fra og med 1. november gikk han inn i ny stilling som seniorrådgiver i AVO.

Aina Berntsen har bakgrunn fra frisørbransjen og har utdannelse innen offentlig styring og ledelse. Hun har arbeidet med fagopplæring i Akershus fylkeskommune siden 2005.

Til Nettavisa for fagopplæring sier hun at det er viktig å se helheten i det videregående opplæringsløpet og sammenhengen mellom opplæringen i skole og i bedrift. Dette er nødvendig for å møte utfordringene med å få flere til å velge yrkesfag og å øke antallet lærlinger. Som konstituert seksjonsleder for fagopplæring ser hun særlig fram til å arbeide med å utvikle en integrert utdanningsavdeling i Akershus fylkeskommune.

Søk i Fagopplæring