Tore Sæther til minne

En av «gamlegutta» fra Fagopplæring i arbeidslivet, tidligere fagopplæringssjef i Hedmark og leder for opplæringskontor for transportfag, Tore Sæther døde 31. mai, 73 år gammel.

Tore kom med i arbeidet for lærlingordninga og fagopplæring da den nye «Fagopplæringsloven» kom i 1981.

Han markerte seg snart som en dyktig og aktiv talsmann for fagopplæring, og deltok med stor fagkunnskap og sitt gode humør sammen med 18 andre kolleger og entusiaster i det kjære «Kollegiet for sekretariatsledere ved yrkesopplæringsnemndene, KSY».

Tore avsluttet sin yrkeskarriere som leder for et opplæringskontor for transportfag, og var med dette med på å sette et nytt opplæringstilbud ut i livet.

Vi som hadde den glede å samarbeide med Tore minnes han som en dyktig kollega og god venn!

Fred med deg, Tore !

Einar L. Gärtner

Søk i Fagopplæring