Urmakerfaget er i endring

Faglig råd for design og håndverk har hatt en drøfting av urmakerfaget på grunnlag et utsagn om at den norske utdanningen ikke holder europeisk og internasjonal standard. Det hevdes at bransjen er for liten til å ha et opplæringskontor, og at det finnes lærebedrifter i faget som ikke gir god nok opplæring.

Reidunn Arnevik Westgård i Norges Urmakerforbund sier til Nettavisa for fagopplæring at urmakerfaget og urmakerutdannelsen er slettes ikke i krise, men absolutt på riktig vei. Bransjen ønsker å tilpasse utdannelsen etter dagens krav og nivå. Urleverandørene både i Norge og internasjonalt krever langt mer enn for få år tilbake og urbransjen jobber nå iherdig for å få i gang en Vg3 linje for små ur på Kongsberg. Vi håper linjen kan være klar til skoleåret 2015-16. Hele urbransjen er i følge Westgård enige om at en 3-årig urmakerskole er det ønskelige, og det er det som er målet.

Mange urmakerforretninger krever i dag høyere utdannelse på urmakere enn vi kan tilby i Norge. Wostep-utdannelsen (høyere urmakerutdannelse) er for Norden lagt til

IHU – Urmakarskolan, Institutet for Högre urmakeriutbildning i Norden AB, Sverige.

Urbransjen har søkt myndighetene om midler til å etablere 6 faste elevplasser årlig for norske elever ved høyskolen i Sverige. Urmakerutdannelsen i Sverige er 3-årig. Utdanningskomiteèn for urbransjen i Norge har god kontakt med den svenske skolen.

Urbransjen består hovedsakelig av små enheter og er en liten bransje og det er vanskelig å finne lærlingplasser etter Vg2, ur- og instrumentmakerlinjen. Dette gjelder også mange andre, spesielt små fag. Westgård anbefaler alle å lese Gull & Urs artikkel i blad nummer 5 der av Utdanningskomiteens leder, Sigbjørn F. Bergh, - «Vekk med lærlingeplasser», hvor urmakerutdannelse, lærlingeplasser osv er godt beskrevet.

Westgård sier for øvrig at Norges Urmakerforbund ikke har noen meldinger om at det finnes bedrifter som ikke gir god nok opplæring. Tvert i mot vil vi si, for når noen bedrifter har følt at de ikke kan gi lærlingen god nok opplæring på enkelte oppgaver, så har disse kontaktet forbundet slik at lærlingen har fått tid hos andre urmakere og/eller leverandører for opplæring og øvelse på enkelte temaer.

Norges Urmakerforbund har i alle år, bortsett fra de siste årene, hatt kontakten med lærlinger som har meldt seg opp til svenneprøve. Denne kontakten er det nå fylkene og skolen som tar seg av, men i Norges Urmakerforbund tar vi gjerne tilbake denne kontakten, sier Westgård. Det er stadig spørsmål etter urmakere med svennebrev.

Bestått svenneprøve markerer avsluttet grunnutdanning og svenneprøven er omfattende med 40 timer fordelt på fem dager.

Søk i Fagopplæring