Vietnam henter nå ideer fra norsk fagopplæring

En ny modell for yrkesopplæring - med elementer fra den norske- skaper begeistring i Vietnam, sier prosjektleder Kurt Nilssen i NHO. Mange undersøkelser av vietnamesiske yrkesskoler peker på det store kompetansegapet mellom arbeidsgivernes forventninger og det skolene klarer å levere. I Norge samarbeider yrkesskolene tett med næringslivet både på utarbeidelse av læreplaner og gjennomføringen. Det gir elevene arbeidsrelevant pensum og bedriftene arbeidssøkere med relevant kompetanse og praktisk erfaring. Det er tradisjonelt annerledes i Vietnam der har man ikke hatt det samme tette samarbeid mellom skole og bedrift. Skolene detaljutformer læreplanene, gjennomfører 3 års fagopplæring, og utfører tilslutt en sertifisering.

I regi av NHO har den vietnamesiske arbeidsgiverorganisasjonen Chamber of Commerce and Industry of Vietnam (VCCI) besøkt videregående skoler i Norge for å lære av måten norske yrkesutdanninger blander teori og praksis på. Nå har fire pilotskoler i det folkerike asiatiske landet testet ut at samhandling mellom skole og bedrift gir svært gode resultater.

Kurt Nilssen har i en fem års tid arbeidet med NHO sine bistandsprosjekter og nå er det innen bilfag og innen kokkfag kommet så langt at videregående skoler, lokale skolemyndigheter og ledende bedrifter sammen har laget læreplaner og gjennomført disse. Bedriftene har oppdatert lærernes kompetanse slik at de har fagbakgrunn til å gjennomføre de nye læreplanene. Bedriftene som har deltatt i samarbeidet, forpliktet seg til å ta utplasseringselever 6 til 7 uker hvert år i tre skoleår.

Et eget faglig råd for hvert fag er opprettet med folk fra både myndigheter, skole og bedrifter. Det skaper varige nettverk og forbindelser mellom næringsliv og skole. Rådet for bilfagene i Vietnam har medlemmer fra blant annet bilprodusentene Kia, Ford og Toyota.

Dette er store steg, sier Nilssen, men vi kan ikke tenke som i Norge. Bedriftene kan i denne omgang ikke tenke seg å skrive lærekontrakt og elevene får ikke lønn når de er i bedriften, men det er avtalt at de skal få lunsj. Dette harmonerer med den ordningen vi har i PTF i vg1 og vg 2. .

Vietnam produserer olje og gass, og til leverandørindustrien er det et voksende behov for mer opplæring innen elektro og automatiseringsfagene. Det er mye spennende som foregår og norske bedrifter i Vietnam er medspillere, og særlig bedrifter innen skipsbygging og leverandørindustrien til olje og gassnæringen. I de kommende år ønsker vi å knytte norske bedrifter tettere til vietnamesiske skoler og skolemyndigheter for å synliggjøre og benytte den samarbeidskulturen vi vet de besitter.

Også i Vietnam er det høgskoleutdanning som har høyest status og foreldre må overbevises om at yrkesfagutdannelse kan åpne veier til toppen, men myndighetene i landet er bevisst på at fagarbeidere er en nødvendighet for industrialisering og velstandsutvikling.

I kommende år kan det hende at NHO utvider sin satsing på fagopplæring til for eksempel et land som Tanzania, avslutter Kurt Nilssen.

Søk i Fagopplæring