Svensk satsing på fagopplæring innen helse og sosial

Bakgrunnen er at i Sverige skal 400 000 ansatte oppkvalifiseres gjennom ulike veier. Forventningen er store, ikke minst innen eldreomsorgen. Kvalitet er nødvendig for tillit. Det trengs å rekruttere mange unge medarbeidere. Derfor er ambisjonen at 30 000 skal benytte seg av i ordningen med yrkesintroduksjonsavtalen, særlig innen helsesektoren, men også innen en del andre del andre fagområder hvor det er inngått trepartsavtaler.

Det starter fra kommende årsskifte og de unge gis muligheten for å prøve faget i ett år. Man sikter mot ordinær ansettelse etter avtaleperioden. Men ingen rett.

Christina Ramm-Ericson, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet opplyste på en konferanse i Stockholm i slutten av november at utgangspunktet er trepartssamtaler om flere veier fra skole til arbeidsliv. Ordningen er rettet mot arbeidsløse og ungdom som mangler yrkesopplæring. Det er gjennomført 22 lokale konferanser om ordningen. Ingen avtaler gjort ennå, men rammene er klare for lokale avtaler. Det vil utstedes ett inntyg for å gi en dokumentasjon, men det er ikke diskutert noen form for fagprøve som vi har i Norge. Det er også laget en lignende trepartsavtale for unge 20-30 år uten faglig utdanning.

Det trengs lokal organisering for å få det helt i gang, og på konferansen var det stor stor interesse for den norske ordningen med opplæringskontor. Et eksempel på dette ble presentert av Reidar Handelsby, styreleder, og Terje Berger, daglig leder Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold.

Elin Landell, som sammen med Jonas Olofsson, nylig har utredet de aktuelle tiltakene, fortalte om tilskudd til aktører på 120 milioner kroner over 4 år. Det åpner rom for noe som ligner opplæringskontor i Sverige.

Les mer:

www.vo-college.se

Søk i Fagopplæring