Stor interesse for opplæringskontor i Sverige og Danmark

Når svenskene nå utvikler lærlingordning og yrkesintroduksjonsavtalene, bygger de blant annet på erfaringene med opplæringskontor i Norge. I en konferanse rettet mot helse- og omsorgssektoren 28. november vil daglig leder Terje Berger og styreleder Reidar Handelsby fortelle om driften ved Opplæringskontor for offentlig sektor i Østfold (okos.no). Se www.vo-college.se for eventuell påmelding.

Når yrkesopplæringsnemnda i Østfold er på studietur i Roskilde på nyåret (14. og 15. januar), kvitterer de for de for danske orienteringer med å fortelle om norske erfaringer med opplæringskontor. Samarbeidet mellom danske bedrifter som inngår avtaler om «praktikpladser», har i liten grad utviklet seg til noe lignende. Det kan se ut som konseptet med opplæringsringer og opplæringskontor kan være den beste norske eksportartikkelen innen opplæring. Styrken ved opplæringskontorene er ikke bare at de gjør det lettere for medlemsbedriftene å ta inn lærlinger, de er også praktiske redskaper for samarbeid med de videregående skolene. I tillegg bidrar mange opplæringskontor til å styrke det faglige miljøet i medlemsbedriftene.

Nettavisa for fagopplæring bidrar aktivt i dette nordiske samarbeidet.

Arne S. Dolven

Les mer: http://www.dn.se/debatt/mer-pengar-racker-inte-for-fungerande-larlingssystem/

Les om konferansen: www.vo-college.se

Søk i Fagopplæring