Sverige trenger yrkesopplæringsnemnder og mer tilskudd til lærlingordning

I en artikkel i Dagens Nyheter peker Jonas Olofsson (bildet) og Alexandru Panican på hva som må til for å bygge opp lærlingordningen igjen i Sverige etter at den ble lagt ned for 40 år siden.

Kjernen i artikkelen er at partene må gå inn i et forpliktende samarbeid og må ta over mye mer ansvar fra videregående skoler. Det henvises ikke til norske erfaringer, men vi kjenner igjen mye av vi lært i vårt land i løpet av de siste femti åra.

Noe som ligner Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og yrkesopplæringsnemnder ser ut til å være nødvendige redskaper.

Arne S. Dolven

Les mer:

http://www.dn.se/debatt/mer-pengar-racker-inte-for-fungerande-larlingssystem/

Søk i Fagopplæring