Svenskene forbereder konferanse om fagopplæring i helse og sosialsektor

Cider Zenita MediumZenita Cider arbeider med en konferanse med innslag av norske erfaringer

I november vil det bli arrangert en konferanse i Stockholm om den nye yrkesintroduksjonsavtalen som en del bransjer i Sverige har sluttet seg til. Zenita Cider, som arbeider med utdanningsspørsmål innen «vård- och omsorgsområdet», holder nå på og planlegger konferansen.  Denne Rikskonferansen vil finne sted i Stockholm den 28.11.2013.

Zenita Cider har tatt kontakt med Nettavisa for fagopplæring og ønsket kontakt med et norsk opplæringskontor innen denne sektoren. Hun mener at de norske erfaringene er meget interessante og vil gjerne få en presentasjon på konferansen i Stockholm.

Terje Berger, som er daglig leder ved Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold har foreløpig reagert meget positivt, og det er sannsynlig at en fra Østfoldkontoret vil delta.

Les mer:

www.okos.no    

www.vo-college.se

Søk i Fagopplæring