Regjeringen ønsker ikke å gi søkere med fagbrev generelt opptak til høyere utdanning, men vil styrke Y-veien

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet har overfor Nettavisa for fagopplæring gitt en presisering når det gjelder spørsmålet om regjeringen vil innføre obligatorisk forkurs på ingeniørutdanningene.

Statssekretæren uttaler at

- Det er ingen signaler i regjeringens politisk plattform, eller i Stortingets behandling av Meld.St. 20 «På rett vei», om at det er et ønske å innføre et obligatorisk forkurs på ingeniørutdanningene. Regjeringen ønsker å styrke Y-vei som tilpasset ingeniørstudiet for søkere med fag – eller svennebrev, men ønsker ikke å gi søkere med fagbrev generelt opptak til høyere utdanning.

Regjeringen vil styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev. Dette arbeidet er allerede påbegynt.

Nettavisa for fagopplæring vurderer det slik at dette ikke skiller seg mye fra den foregående regjeringens syn. Tidligere tanker om å gi generell studiekompetanse basert på fagbrev, er langt på vei forlatt i alle partier, mens de vellykkede erfaringene med innganger til enkelte tekniske studier via fagbrev i enkelte fag og med tilpassede studieopplegg, vil beholdes av alle. Den nye regjeringen setter likevel en fot tydeligere ned.

Arne S. Dolven

Søk i Fagopplæring