Ny leder på Sørlandet fagskole

Gunnbjørg EngehagenGunnbjørg Tveiten Engehagen tok den 1. mai over som avdelingsleder for Sørlandets fagskole.

Hun tok over etter Terje Rike som har permisjon som avdelingsleder ut skoleåret 2013 - 14. Skolen ligger i Grimstad og er samlokalisert med Dahlske videregående skole.

Til Nettavisa for fagopplæring sier Engehagen at hun synes fagskole er et viktig utdanningstilbud og spennende å arbeide med.

Fra begynnelse av mai gikk også Konrad Jacob inn som teamleder for teknisk fagskole.

Søk i Fagopplæring