Nytt fagskoletilbud i Larvik

Den økende etterspørselen etter fagskoletilbud i helse- og oppvekstfag følges nå opp av både privat og offentlig sektor.

AOF i Telemark og Vest fold tilbyr i høst for første gang i Larvik fagskoleutdanning i Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming. .

Studiekonsulent Inger-Lene Flatin sier til Nettavisa for fagopplæring at det har meldt seg 23 søkere så langt. Vi har allerede uteksaminert 14 studenter fra denne fagskoleutdanningen i Skien, og har en klasse med 24 studenter som er i sitt andre semester. Den nye klassen i Larvik blir altså vårt tredje kull på fagskoleutdanning i Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, men det første kullet i Larvik. Den store interessen viser at det er behov for et videreutdanningstilbud for fagarbeidere som arbeider med denne brukergruppen. Tidligere studenter påpeker at fagskoleutdanningen har ført til både faglig og personlig utvikling, at man føler seg tryggere i jobben sin og gjør en bedre jobb. På denne måten er fagskoleutdanningen med på å heve kvaliteten på tjenestene man yter - til beste for brukerne. En av våre lærere i utdanningen, vernepleier Mona Findal, brenner virkelig for målrettet miljøarbeid. Hun mener det er viktig at ansatte i denne sektoren forstår bakgrunnen for det de gjør, samtidig som de får kunnskap og verktøy til å utføre det praktiske arbeidet.

 

Fagskoleutdanningen er finansiert fra Helsedirektoratet via fylkeskommunen. Søkerne har støtte fra sine arbeidsgivere med tilrettelegging av turnus for å kunne møte til den ukentlige undervisningen. I tillegg er det en 10 ukers praksisperiode i løpet av studiet. For studenter som har sitt daglige arbeid med den aktuelle brukergruppen, kan praksis avvikles på eget arbeidssted. Praksis blir da et felles ansvar mellom arbeidsgiver og student.

Daglig leder Ragni Bilberg sier at det er viktig at fagskoleutdanningen kan implementeres i det daglige arbeid og tas direkte i bruk i yrkeslivet, og dermed øke kompetansen på arbeidsplassene. Vi er stolte av nå å kunne tilby fagskoleutdanninger også i Larvik. Totalt har AOF Telemark og Vestfold ca. 100 fagskolestudenter denne høsten.

Søk i Fagopplæring