Søk i Norgesavisa

Positive reaksjoner på innvandreres dialektbruk

Rikke van Ommeren har laget en masteravhandling fra Oppdal om hva som skjer når innvandrere og nordmenn blir sambygdinger, og når norsk som andrespråk møter en lokal dialekt.

 

Rikke van Ommeren leverte i 2010 en masteroppgave i nordisk språkvitenskap ved NTNU om individuelle språkvalg blant voksne innvandrere. Hun undersøkte graden av dialektbruk versus bruken av standardformer hos seks voksne innvandrere i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag.

 

- Med «standard» viser jeg her til et talemål som ligger nær opp til bokmål og dialektene i Sørøst-Norge, skriver Ommeren. - Jeg har også undersøkt hvilke holdninger innfødte oppdalinger har til dialektbruk hos innvandrere. Jeg har intervjuet seks voksne innvandrere, flere oppdalinger mellom 15 og 67 år og gjort en spørreundersøkelse i den videregående skolen i kommunen.

 

En konklusjon er at noen innvandrere satser på bruk av dialektord som en del av en strategi for å gli inn i lokalsamfunnet, mens andre er mer orientert mot integrasjon i det norske storsamfunnet.

 

En annen erfaring er at ingen sambygdinger synes å forvente dialektbruk blant innvandrere, men når de møter slik bruk, er reaksjonen utelukkende positiv.

 

Les mer:

http://www.sprakrad.no/nb-NO/Toppmeny/Publikasjoner/Spraaknytt/Spraknytt-32011/Ja-jai-la-an-pa-a-tala-oppdaling-ja/