Søk i Norgesavisa

OL i Oslo kan bli bare kostnad eller et løft for byen og landet

Erfaringer med store begivenheter ble nylig drøftet på en konferanse i Salzburg, Salzburg Cogress on Urban Planning and Developmenet (SCUPAD). Blant menneskeskapte begivenheter rager OL, samt VM og EM i fotball høyt. Erfaringene er blandede.

Mange eksempler på satsing på arenaer med liten etterbruk ble regnet opp. Ofte er det noen få som tjener på vedtak om arenaer eller veiutbygging. Bruk av mye penger på lite viktige anlegg tar ressurser som kunne kommet flere til gode.

 

Enriuque J. Calderon nevnte Barcelona OL i 1992 som et nokså vellykket OL der OL ble brukt for å sette ekstra kraft inn i arbeidet med å løse oppgaver byen sto foran.

Mange er i dag redde for at satsing på OL i Oslo i 2022, eller seinere, vil gå på bekostning av anlegg for breddeidrett både i Oslo og ellers i landet.

Et OL kan kanskje bli et verdifullt OL for Oslo og det sentrale Østlandet hvis det bygges arenaer som sikkert kan brukes i ettertid, samtidig som vi bygger ut togstrekningene fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien. Det bør kombineres med et opplegg for boligbygging nær de byområdene som da får et godt kollektivtilbud og samtidig blir attraktive for nye arbeidsplasser. Dette vil bl.a. medføre mindre press på Oslos boligmarked.

Arne S. Dolven

Les mer:

http://www.scupad.org