Søk i Norgesavisa

Sterke krefter mot felles regioninndeling

Ved gårsdagens lansering av boken "Det regionale Norge 1950-2050" ble fokus rettet mot om dagens regioner vil være i stand til å møte de grenseoverskridende utfordringer som vi står over for.

Redaktørene av boken er Jan Erling Klausen, Ove Langeland og Gro Sandkjær Hanssen fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og på seminaret framholdt Klausen at en hovedhensikt med den er å holde i gang den regionale debatten.I boken som er utgitt på Abstrakt forlag dokumenteres det at det er skjedd lite for å få til en felles organisering av den regionale statlige og fylkeskommunale virksomhet.

Det ble hevdet at den enkelte statlige etat uansett om det er innenfor rettsvesen, utdanning eller helse synes å ha liten interesse av felles inndeling. Derfor har for eksempel fylkeskommunen fått en redusert rolle i forhold til statlige organer.

Det ble debatt om det kan sies at det har foregått noen dramatiske forskyvninger i balansen mellom regionene i Norge. Befolkningsnedgang har vist seg vonde å vende, og Lundteigen mente at utviklingen må sies å være meget dramatisk for deler av Finnmark og Troms.

Les mer:

http://www.nibr.no//filer/Det_regionale_Norge_innholdsfortegnelse.pdf