Søk i Norgesavisa

KOMPAKT BYUTVIKLING PÅ HOVIN

Kompakt byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig

 

Gro Sandkjær Hanssen innledet konferansen

I dag ble det på et seminar i Forskningsparken i Oslo presentert et omfattende arbeid innen norsk byutvikling.

Begrepet «Hovinbyen» ble første gang introdusert i forslag til Kommuneplan, Oslo mot 2030, som lå ute på høring før sommeren 2014. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 27 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

En strategisk plan for Hovinbyen er ventet å gå ut på høring i juni og være politisk behandlet i løpet av 2015.

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014. Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser.

En ny rapport presenteres også nå.

Rapporten er :

Kompakt byutvikling

Muligheter og utfordringer

Hege Hofstad (red.), Inger-Lise Saglie (red.), Gro Sandkjær Hansen (red.)

Universitetsforlaget 2015