Søk i Norgesavisa

KOMPAKT BYUTVIKLING PÅ HOVIN

Kompakt byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig

 

Gro Sandkjær Hanssen innledet konferansen

I dag ble det på et seminar i Forskningsparken i Oslo presentert et omfattende arbeid innen norsk byutvikling.

Begrepet «Hovinbyen» ble første gang introdusert i forslag til Kommuneplan, Oslo mot 2030, som lå ute på høring før sommeren 2014. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 27 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

En strategisk plan for Hovinbyen er ventet å gå ut på høring i juni og være politisk behandlet i løpet av 2015.

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014. Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser.

En ny rapport presenteres også nå.

Rapporten er :

Kompakt byutvikling

Muligheter og utfordringer

Hege Hofstad (red.), Inger-Lise Saglie (red.), Gro Sandkjær Hansen (red.)

Universitetsforlaget 2015

Litt fra historien om fagopplæring i Europa

Hvordan ble lærlingordningen til?

Lærlingordningen ble utviklet som et element i middelalderens sam­funnssystem i Europa. Vi vet ikke så mye om hvilke elementer som kom i hvilken rekkefølge, men det som etter hvert ble en typisk form, er kort beskrevet slik: En ung mann begynner som lærling, er deretter svenn i noen år og har i løpet av disse årene en vandretid, og til sist etablerer han seg som selvstendig mester (Crossick 1997, s. 7). Lærlinger var gjer­ne en del av mesterens hushold, og det samme gjaldt en del svenner. Mesteren var medlem i et laug, og laugene hadde enerett på alt fagar­beid i sitt fag i sin by eller region.

Les mer: Litt fra historien om fagopplæring i Europa

Sterke krefter mot felles regioninndeling

Ved gårsdagens lansering av boken "Det regionale Norge 1950-2050" ble fokus rettet mot om dagens regioner vil være i stand til å møte de grenseoverskridende utfordringer som vi står over for.

Redaktørene av boken er Jan Erling Klausen, Ove Langeland og Gro Sandkjær Hanssen fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og på seminaret framholdt Klausen at en hovedhensikt med den er å holde i gang den regionale debatten.

Les mer: Sterke krefter mot felles regioninndeling

OL i Oslo kan bli bare kostnad eller et løft for byen og landet

Erfaringer med store begivenheter ble nylig drøftet på en konferanse i Salzburg, Salzburg Cogress on Urban Planning and Developmenet (SCUPAD). Blant menneskeskapte begivenheter rager OL, samt VM og EM i fotball høyt. Erfaringene er blandede.

Mange eksempler på satsing på arenaer med liten etterbruk ble regnet opp. Ofte er det noen få som tjener på vedtak om arenaer eller veiutbygging. Bruk av mye penger på lite viktige anlegg tar ressurser som kunne kommet flere til gode.

Les mer: OL i Oslo kan bli bare kostnad eller et løft for byen og landet

Verdenspremiere på operaen Alkymisten

 

Yngvil Bjellanes anmelder og mener det er en opera som absolutt bør oppleves

 

 

Les mer: Verdenspremiere på operaen Alkymisten

Positive reaksjoner på innvandreres dialektbruk

Rikke van Ommeren har laget en masteravhandling fra Oppdal om hva som skjer når innvandrere og nordmenn blir sambygdinger, og når norsk som andrespråk møter en lokal dialekt.

Les mer: Positive reaksjoner på innvandreres dialektbruk

Unge norske fagarbeidere hevdet seg godt i Yrkes-VM

Kokken Øyvind Bøe Dalelv fikk gull i Yrkes-VM i London. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek og til elektriker Bernt Erlend Fridell

Les mer: Unge norske fagarbeidere hevdet seg godt i Yrkes-VM