Søk i Norgesavisa

Litt fra historien om fagopplæring i Europa

Hvordan ble lærlingordningen til?

Lærlingordningen ble utviklet som et element i middelalderens sam­funnssystem i Europa. Vi vet ikke så mye om hvilke elementer som kom i hvilken rekkefølge, men det som etter hvert ble en typisk form, er kort beskrevet slik: En ung mann begynner som lærling, er deretter svenn i noen år og har i løpet av disse årene en vandretid, og til sist etablerer han seg som selvstendig mester (Crossick 1997, s. 7). Lærlinger var gjer­ne en del av mesterens hushold, og det samme gjaldt en del svenner. Mesteren var medlem i et laug, og laugene hadde enerett på alt fagar­beid i sitt fag i sin by eller region.

Les mer: Litt fra historien om fagopplæring i Europa

Manifest fikk positiv mottagelse

Margaret Eide Hillestad overleverte 13. november 2012 Sentrumpolitisk manifest til de parlamentariske lederne for sentrumspartiene.

 

 

 

 

 

 

Les mer: Manifest fikk positiv mottagelse

Sterke krefter mot felles regioninndeling

Ved gårsdagens lansering av boken "Det regionale Norge 1950-2050" ble fokus rettet mot om dagens regioner vil være i stand til å møte de grenseoverskridende utfordringer som vi står over for.

Redaktørene av boken er Jan Erling Klausen, Ove Langeland og Gro Sandkjær Hanssen fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og på seminaret framholdt Klausen at en hovedhensikt med den er å holde i gang den regionale debatten.

Les mer: Sterke krefter mot felles regioninndeling

OL i Oslo kan bli bare kostnad eller et løft for byen og landet

Erfaringer med store begivenheter ble nylig drøftet på en konferanse i Salzburg, Salzburg Cogress on Urban Planning and Developmenet (SCUPAD). Blant menneskeskapte begivenheter rager OL, samt VM og EM i fotball høyt. Erfaringene er blandede.

Mange eksempler på satsing på arenaer med liten etterbruk ble regnet opp. Ofte er det noen få som tjener på vedtak om arenaer eller veiutbygging. Bruk av mye penger på lite viktige anlegg tar ressurser som kunne kommet flere til gode.

Les mer: OL i Oslo kan bli bare kostnad eller et løft for byen og landet

Verdenspremiere på operaen Alkymisten

 

Yngvil Bjellanes anmelder og mener det er en opera som absolutt bør oppleves

 

 

Les mer: Verdenspremiere på operaen Alkymisten

Adressa overveldet av Alkymisten

Operaen "Alkymisten" er vel verdt å oppleve skriver Adresseavisens anmelder etter urpremieren i Kristiansund.

 

 

Les mer: Adressa overveldet av Alkymisten

Den norske grasrota lever

Harald Koht har kartlagt velforeningenes egen aktivitet og samspillet med kommunen

 

 

Les mer: Den norske grasrota lever

Positive reaksjoner på innvandreres dialektbruk

Rikke van Ommeren har laget en masteravhandling fra Oppdal om hva som skjer når innvandrere og nordmenn blir sambygdinger, og når norsk som andrespråk møter en lokal dialekt.

Les mer: Positive reaksjoner på innvandreres dialektbruk

Unge norske fagarbeidere hevdet seg godt i Yrkes-VM

Kokken Øyvind Bøe Dalelv fikk gull i Yrkes-VM i London. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek og til elektriker Bernt Erlend Fridell

Les mer: Unge norske fagarbeidere hevdet seg godt i Yrkes-VM

Fagskole gir best grunnlag for å være produksjonsleder på byggeplass

Arne Landmark fra Backegruppen mener at den som kommer fra en høyskole uten å ha arbeidet praktisk i byggebransjen, må få roller som er tilpasset deres utdannelse.

 

 

Les mer: Fagskole gir best grunnlag for å være produksjonsleder på byggeplass